Hello ...

Исторически блог "Традиция"

30
Jan
2017
Посрещане на унгарските имигранти е Шумен

Революцията и борбата за свобода от 1848–1849 г. е една от най-важните поредици от събития в историята на Унгария. С революционните промени, започнали на 15 март 1848 г., Унгария се сдобива с независимо, отговорно правителство и така за пръв път от 1526 г., от поражението претърпяно от турците, най-важните решения, свързани със съдбата на страната се вземат вече не зад граница, а в столицата на държавата. Прочети повече

31
March
2017
Кървавото писмо до шуменци от Георги Бенковски

Това са Димитър Н. Гугов - доброволец в Сръбско-българската война 1885 г., когато спасява знамето на Шуменската доброволческа дружина. Редник Иван Тотев Цонев е спасил знамето на 7-и пехотен Преславски полк в Балканската война 1912-1913 г. Третият е подполковник Марин Тодоров Куцаров - спасил знамето на 19-и пехотен Шуменски полк в Първата световна война 1915-1918 г. Прочети повече

16
March
2017
Атанас Стойков Ковчев

Дневникът на командира на 15-а рота на 7-и пехотен Преславски полк капитан Куцаров за участието му в Балканската и Междусъюзническата война от 1912–1913 г. разкрива не само съществена част от биографията на своя автор и на бойния път на полка през войните, но прибавя и поредно важно свидетелство към богатата и славна история на българската армия. Прочети повече

12
March
2017
Портал-паметник на 7-и полк в Шумен.

Съставители: подполковник Карастоянов Н., майор Крунев Н. и капитан Кюркчиев Г. Издание първо. Шумен, печатница Ил. Р. Блъсков, 1899 г. Формат 16.50 / 24 см, 318 стр. и 5 карти. За авторите на този труд разполагаме с оскъдни данни. Те пестеливо са посочени в самите негови страници, както и в 7-томното издание на “Офицерският корпус в България 1878 – 1944 г.”, където единствено срещаме пълните им имена. Прочети повече

11
March
2017
Сдаването на Шумен 1878 година

В началото на месец януари 1878г Освободителната война била прехвърлила кулминационната си точка. Търпейки поражения османските войски отстъпвали по всички участъци на фронта. Големи територии и многобройни селища били освободени. Поради близостта си до прочутия османски военен крепостен четириъгълник Шумен – Русе- Силистра – Варна, въпросът за освобождението на днешната Търговищка област бил решен едва в края на войната. Прочети повече

1
Nov
2017
Път на четата с предводител Панайот Волов-1876 г.

Българската история не познава друг осъзнат героизъм и масова саможертва, каквито показа нашият народ в по време на Априлското въстание през 1876 година. Днес, с имената на неговите главни водачи Панайот Волов и Георги Бенковски се свързват триумфа и мъченичеството на Априлци, довели до Освобождението. Прочети повече