Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Отбраната на връх Шипка 1877 година

Национално дружество "Традиция"

Национално дружество "Традиция" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В края на 2001 год. с решение на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В момента клубове на НД"Традиция" са регистрирани в София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ловеч, Дряново, Смолян, Панагюрище, Тетевен, Копривщица, Перник и др.

Национално дружество"Традиция"


Национално дружество „Традиция“ в последните години се явява организатор на значими масови исторически възстановки и инсценировки, свързани с: Априлското въстание 1876 год.; „Защита на Маньово бърдо“ (Панагюрище); „Слизане на Ботевата чета на Козлодуйския бряг“ и др.; Руско-турската освободителна война 1877-78 год.; „Защитата на Орлово гнездо“ (Шипка); „Боят за Самарското знаме“ (Стара Загора); „Капитулацията на Осман паша“ (Плевен); „Посрещането на ген. Гурко в старата българска столица“ (Велико Търново) и др.

Официалната клубна униформа на сдружението пресъздава униформата на Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 година. Сдружението упражнява обществен контрол по поддържането в достоен вид на войнишките паметници и тези на военни дейци, национал революционери и исторически личности.

Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, за издирване и колекциониране на разрешените от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

Ръководство на НД"Традиция"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis.
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.