Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Клубна хроника

Регионалният клон в гр. Шумен е учреден в началото на 1998 год. Същият е първия съдебно регистриран клон на НД "Традиция" – вписан с решение от 11.02.2003 год. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. В клона членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

Нашата дейност

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet lacus id lobortis Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum.

Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Кои сме ние

  • Нашата мисия

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis.
  • Нашата визия

    Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, dapibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Нашата стратегия

    Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet purus quis metus imperdiet fermentum. Suspendisse hendrerit id lacus id lobortis. Vestibulum quam elit, apibus ac augue ut, porttitor viverra dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Учредяване на клуба

05.02. – Провеждане във Военния клуб – гр. Шумен на учредително събрание на Клуб на любителите на старинни оръжия "При Странджата", за чийто Председател е избран о. р. полк. доц. Станимир Станев, а за Секретар – подп. инж. Йордан Йорданов.

1998

Откриване на оръжейна изложба във Военния клуб

06.05. – Откриване на оръжейна изложба във Военния клуб гр. Шумен в чест на Дена на храбростта (Гергьовден).

2000

Участие в откриването на Международното изложение “Хемус – 2002” в гр. Пловдив

25.05. – Участие на представители на ръководството в откриването на Международното изложение “Хемус – 2002” в гр. Пловдив, на което сдружението се представя с голяма експозиция от старинни оръжия.

разгледай пълната хроника за 2002 година

2002

Първо издание на историческа възстановка “Доблест и слава”

003.10. – Организиране съвместно с Община Шумен и реализиране заедно с Клуб „Rotyka” гр. Прага, Конен клуб гр. Шумен, Група „Ънгъл” гр. Варна и Група „Багатур” гр. Стара Загора на Първото издание на масовата историческа възстановка “Доблест и слава” с международно участие

разгледай пълната хроника за 2004 година

2004

Възстановка „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета”

28.05. - Участие във възстановката по „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета” на пристана на гр. Козлодуй; участие в тържествената заря-проверка по случай 130-годишнината от Априлската епопея в гр. Козлодуй, организирана от Община Козлодуй.

разгледай пълната хроника за 2006 година

2006

Исторически етюд "Оттука започва България"

27.06. – реализиране пред ИМ с. Мадара на исторически етюд "Оттука започва България", презентиращ избирането на Мадарския конник за глобален символ на България.

разгледай пълната хроника за 2008 година

2008

Възстановка “Защитата на Дряновския манастир”

15.05. – Участие заедно с останалите клубовете в организираната от РК „Традиция” гр. Трявна възстановка “Защитата на Дряновския манастир”; участие в почетния блок на сдружението в тържествената заря-проверка в гр. Дряново в чест на 134-годишнината от Априлското въстание.

разгледай пълната хроника за 2010 година

2010

Влизането на българските войски в Южна Добруджа

06.09. – Участие във въстановката в гр. Добрич на влизането на българските войски в Южна Добруджа през септември 1940 год. по време на Деня на Добрич, организирана от Община Добрич и НД „Традиция” клон Добрич.

разгледай пълната хроника за 2012 година

2012

Освещаването на знамето на Шуменския революционен комитет (1875 год.)

02.12. – Участие в ритуала в СОУ„Сава Доброполодни”, гр. Шумен по освещаването на ръчно везана реплика на знамето на Шуменския революционен комитет (1875 год.) ушито по идея на Панайот Волов.

разгледай пълната хроника за 2014 година

2014

Историческата възстановка „Освобождението на Преслав – 1878 год.”

3 март. – Участие заедно с НД „Традиция” клон Добрич и др. в историческата възстановка „Освобождението на Преслав – 1878 год.”, организирана в чест на Националния празник от Община Велики Преслав и НД „Традиция” клон Велики Преслав.

разгледай пълната хроника за 2016 година

2016
Клубна
хроника

Присъединяване към НД"Традиция"

04.02. – Провеждане във Военния клуб – гр. Шумен на събрание на Клуба на любителите на старинни оръжия "При Странджата", на което е взето решение за присъединяването му към Национално дружество "Традиция" и за Председател е избран Красен Стефанов, а за Секретар – подп. инж. Йордан Йорданов.

1999

Провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на клона

17.12. - Провеждане в гр. Шумен ул. “Кирил и Методий” № 17 на Общо отчетно-изборно събрание на клона, на което за Председател е избран инж. Пламен Събев, а за зам.–председател – адв. Найден Николов.

2001

Откриване от Кмета на Община Шумен на Клуб “Традиция” – гр. Шумен

18.12. - Откриване от Кмета на Община Шумен г-н Веселин Златев на Клуб “Традиция” – гр. Шумен бул. “Славянски” № 19 (сутерена на Регионалната библиотека), съпроводено с тържествен водосвет и с ритуално полагане на клетва пред клубното знаме и раздаване на членските карти на новоприетите членове.

разгледай пълната хроника за 2003 година

2003

Възстановка „Първата пушка” на избухването на Априлското въстание

01.05. – Участие във възстановката „Първата пушка” на избухването на Априлското въстание в гр. Копривщица, организирана от Община Копривщица и Фондация “Копривщица”, и на тържествената заря–проверка в гр. Панагюрище, организирана от Община Панагюрище.

разгледай пълната хроника за 2005 година

2005

Исторически етюд - жива картина „Преди френската сватба”

20.04. – Организиране и осъществяване на историческия етюд - жива картина „Преди френската сватба” в къща-музей „П. Волов” гр. Шумен.

разгледай пълната хроника за 2007 година

2007

Парад на бойните знамена

06.05. – организиране и реализиране на Парад на бойните знамена пред Административната сграда на Община Шумен в чест на 130-годишнината от обявяването на Българската държавност; отпразнуване на Деня на храбростта (Гергьовден) с празнична трапеза с ритуално ядене на печени агнета на Шуменско плато от семействата на клубните членове с униформи и носии.

разгледай пълната хроника за 2009 година

2009

Историческа възстановка "Доблест и слава"

030.04. – Организиране съвместно с Община Шумен и реализиране на историческа възстановка на превземането на Шуменската крепост през 1444 год. от крал Владислав III Ягело заедно с НД „Традиция” клон Велико Търново и Група „Чигот” гр. Варна.

разгледай пълната хроника за 2011 година

2011

Историческа инсценизация „Княз Борис посреща учениците на Кирил и Методий

18.05. - участие заедно с актьори в историческата инсценизация „Княз Борис посреща учениците на Кирил и Методий - Наум, Климент и Ангеларий“ в организираното от Община Шумен „Селище на историята” в рамките на Празниците на Шумен.

разгледай пълната хроника за 2013 година

2013

Историческа възстановка в чест на Националния празник (6 септември)

06.09. – Провеждане в Дъбовата кория край с. Мараш, община Шумен, на историческа възстановка в чест на Националния празник (6 септември), на вземането на решението от Княз Александър Батенберг да оглави Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

разгледай пълната хроника за 2015 година

2015

Председатели на регионален клуб Шумен, НД"Традиция"

Станимир Станев

Станимир Станев

Станимир Станев

1999-2001
Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 1999 година.
Пламен Събев

Пламен Събев

Пламен Събев

2002-2004

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2002 година.

Найден Николов

Найден Николов

Найден Николов

2004-2013

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2004 година.

Юри Йоргов

Юри Йоргов

Юри Йоргов

2013-

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2013 година.