Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Клубна хроника

Регионалният клон в гр. Шумен е учреден в началото на 1998 год. Същият е първия съдебно регистриран клон на НД "Традиция" – вписан с решение от 11.02.2003 год. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. В клона членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

Обществени изяви

От 03.10.2004 година РК Шумен организира възстановката "Доблест и слава" пресъздаваща османската защита на Шуменската крепост от кръстоносците на Владислав Ягело и Януш Хуняди през 1444 година, с над 200 участници от НД "Традиция" и гости от рицарски клубове от Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Турция. Досега са проведени пет издания на възстановката съответно през 2004, 2006, 2007, 2011, 2017 година.

Историческият спектакъл „Създатели на Българската държава” е подготвен в началото на 2012 год. от НД „ТРАДИЦИЯ” клон Шумен с цел популяризиране на българската история и най-вече на Първото Българско царство, чиито престолнини - Плиска и В.Преслав са в Шуменския регион. В него оживяват исторически сцени с бележитите български владетели кан Кубрат, кан Аспарух, кан Тервел, кан Крум, кан Омуртаг, княз Борис I (Михаил) и цар Симеон Велики.

Национален средновековен събор „Магическата Мадара”, се провежда на Територията на НИАР „Мадара” от 2016 година. В него вземат участие реконструктори и любители на историята от цялата страна, като идеята е участници и посетители да се доближат до средновековния начин на живот, като гостите се запознаят с бит, облекло, кухня, занаяти, ритуали и обичаи, воинско снаряжение и въоръжение, характерни за този период по българските земи.

Национален средновековен събор "Доблест и слава", ИАР “Шуменска крепост”. Урежда се средновековен лагер и музей на открито, за да могат посетителите да се запознаят със занаятите, бита, кухнята, облеклото и въоръжението на средновековните българи. Желаещите имат възможност да стрелят с лък, да хвърлят копие и да обличат средновековни доспехи. Предвидени са демонстрации с приготвяне на храна, характерна за средните векове, тъкане на колани, както и такива с оръжия от епохата: меч, брадва,боздуган, арбалет, пищали, бомбарди.

Живот и дейност

  • Основен предмет на дейност

    Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културна - просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, включително чрез участвания в чествания и организирани възстановки на исторически събития, както за издирване и колекциониране на разрешени от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили, а също така даване на експертно мнение на държавните и съдебните органи, физически и юридически лица за произхода, автентичността, качественото състояние и характеристики на хладните и огнестрелните оръжия, както и на предмети разрешени за покупко - продажба, размяна или колекциониране.
  • Нашата визия

    Със своите изяви клон Шумен оказва патриотично възпитателно въздействие върху населението на страната и особено върху младежта за формиране на уважение и преклонение към защитниците на националните идеали и за запазване на културно - историческото ни наследство.
  • Международна дейност

    Клон Шумен установява и поддържа връзки със сродни организации и клубове в чужбина.

Учредяване на клуба

05.02. – Провеждане във Военния клуб – гр. Шумен на учредително събрание на Клуб на любителите на старинни оръжия "При Странджата", за чийто Председател е избран о. р. полк. доц. Станимир Станев, а за Секретар – подп. инж. Йордан Йорданов.

1998

Откриване на оръжейна изложба във Военния клуб

06.05. – Откриване на оръжейна изложба във Военния клуб гр. Шумен в чест на Дена на храбростта (Гергьовден).

2000

Участие в откриването на Международното изложение “Хемус – 2002” в гр. Пловдив

25.05. – Участие на представители на ръководството в откриването на Международното изложение “Хемус – 2002” в гр. Пловдив, на което сдружението се представя с голяма експозиция от старинни оръжия.

разгледай пълната хроника за 2002 година

2002

Първо издание на историческа възстановка “Доблест и слава”

003.10. – Организиране съвместно с Община Шумен и реализиране заедно с Клуб „Rotyka” гр. Прага, Конен клуб гр. Шумен, Група „Ънгъл” гр. Варна и Група „Багатур” гр. Стара Загора на Първото издание на масовата историческа възстановка “Доблест и слава” с международно участие

разгледай пълната хроника за 2004 година

2004

Възстановка „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета”

28.05. - Участие във възстановката по „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета” на пристана на гр. Козлодуй; участие в тържествената заря-проверка по случай 130-годишнината от Априлската епопея в гр. Козлодуй, организирана от Община Козлодуй.

разгледай пълната хроника за 2006 година

2006

Исторически етюд "Оттука започва България"

27.06. – реализиране пред ИМ с. Мадара на исторически етюд "Оттука започва България", презентиращ избирането на Мадарския конник за глобален символ на България.

разгледай пълната хроника за 2008 година

2008

Възстановка “Защитата на Дряновския манастир”

15.05. – Участие заедно с останалите клубовете в организираната от РК „Традиция” гр. Трявна възстановка “Защитата на Дряновския манастир”; участие в почетния блок на сдружението в тържествената заря-проверка в гр. Дряново в чест на 134-годишнината от Априлското въстание.

разгледай пълната хроника за 2010 година

2010

Влизането на българските войски в Южна Добруджа

06.09. – Участие във въстановката в гр. Добрич на влизането на българските войски в Южна Добруджа през септември 1940 год. по време на Деня на Добрич, организирана от Община Добрич и НД „Традиция” клон Добрич.

разгледай пълната хроника за 2012 година

2012

Освещаването на знамето на Шуменския революционен комитет (1875 год.)

02.12. – Участие в ритуала в СОУ„Сава Доброполодни”, гр. Шумен по освещаването на ръчно везана реплика на знамето на Шуменския революционен комитет (1875 год.) ушито по идея на Панайот Волов.

разгледай пълната хроника за 2014 година

2014

Историческата възстановка „Освобождението на Преслав – 1878 год.”

3 март. – Участие заедно с НД „Традиция” клон Добрич и др. в историческата възстановка „Освобождението на Преслав – 1878 год.”, организирана в чест на Националния празник от Община Велики Преслав и НД „Традиция” клон Велики Преслав.

разгледай пълната хроника за 2016 година

2016

Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР

23 юни – Организиране и реализиране съвместно с Община Шумен и РИМ гр. Шумен на Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР „Мадара”.

разгледай пълната хроника за 2018 година

2018

Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР

22 юни – Организиране и реализиране съвместно с РИМ гр. Шумен и „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ гр. Варна на Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР „Мадара”.

разгледай пълната хроника за 2020 година

2020

Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР

22 юни – Организиране и реализиране съвместно с РИМ гр. Шумен и „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ гр. Варна на Национален събор „Магическата Мадара” в НИАР „Мадара”.

разгледай пълната хроника за 2022 година

2022
Клубна
хроника

Присъединяване към НД"Традиция"

04.02. – Провеждане във Военния клуб – гр. Шумен на събрание на Клуба на любителите на старинни оръжия "При Странджата", на което е взето решение за присъединяването му към Национално дружество "Традиция" и за Председател е избран Красен Стефанов, а за Секретар – подп. инж. Йордан Йорданов.

1999

Провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на клона

17.12. - Провеждане в гр. Шумен ул. “Кирил и Методий” № 17 на Общо отчетно-изборно събрание на клона, на което за Председател е избран инж. Пламен Събев, а за зам.–председател – адв. Найден Николов.

2001

Откриване от Кмета на Община Шумен на Клуб “Традиция” – гр. Шумен

18.12. - Откриване от Кмета на Община Шумен г-н Веселин Златев на Клуб “Традиция” – гр. Шумен бул. “Славянски” № 19 (сутерена на Регионалната библиотека), съпроводено с тържествен водосвет и с ритуално полагане на клетва пред клубното знаме и раздаване на членските карти на новоприетите членове.

разгледай пълната хроника за 2003 година

2003

Възстановка „Първата пушка” на избухването на Априлското въстание

01.05. – Участие във възстановката „Първата пушка” на избухването на Априлското въстание в гр. Копривщица, организирана от Община Копривщица и Фондация “Копривщица”, и на тържествената заря–проверка в гр. Панагюрище, организирана от Община Панагюрище.

разгледай пълната хроника за 2005 година

2005

Исторически етюд - жива картина „Преди френската сватба”

20.04. – Организиране и осъществяване на историческия етюд - жива картина „Преди френската сватба” в къща-музей „П. Волов” гр. Шумен.

разгледай пълната хроника за 2007 година

2007

Парад на бойните знамена

06.05. – организиране и реализиране на Парад на бойните знамена пред Административната сграда на Община Шумен в чест на 130-годишнината от обявяването на Българската държавност; отпразнуване на Деня на храбростта (Гергьовден) с празнична трапеза с ритуално ядене на печени агнета на Шуменско плато от семействата на клубните членове с униформи и носии.

разгледай пълната хроника за 2009 година

2009

Историческа възстановка "Доблест и слава"

030.04. – Организиране съвместно с Община Шумен и реализиране на историческа възстановка на превземането на Шуменската крепост през 1444 год. от крал Владислав III Ягело заедно с НД „Традиция” клон Велико Търново и Група „Чигот” гр. Варна.

разгледай пълната хроника за 2011 година

2011

Историческа инсценизация „Княз Борис посреща учениците на Кирил и Методий

18.05. - участие заедно с актьори в историческата инсценизация „Княз Борис посреща учениците на Кирил и Методий - Наум, Климент и Ангеларий“ в организираното от Община Шумен „Селище на историята” в рамките на Празниците на Шумен.

разгледай пълната хроника за 2013 година

2013

Историческа възстановка в чест на Националния празник (6 септември)

06.09. – Провеждане в Дъбовата кория край с. Мараш, община Шумен, на историческа възстановка в чест на Националния празник (6 септември), на вземането на решението от Княз Александър Батенберг да оглави Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

разгледай пълната хроника за 2015 година

2015

Историческа възстановка „Доблест и Слава”

23.09. – Организиране съвместно с Община Шумен и реализиране на историческата възстановка „Доблест и Слава”

разгледай пълната хроника за 2017 година

2017

Историческа възстановка „Освобождението на Преслав–1878год.”

03.03. – Участие в историческата възстановка „Освобождението на Преслав – 1878 год.”

разгледай пълната хроника за 2019 година

2019

Национален средновековен исторически събор „Магическата Мадара”

19.06. - Организиране и реализиране съвместно с РИМ гр. Шумен на Средновековен събор „Магическата Мадара” в НИАР „Мадара”

разгледай пълната хроника за 2021 година

2021

Председатели на регионален клуб Шумен, НД"Традиция"

Станимир Станев

Станимир Станев

Станимир Станев

1999-2001
Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 1999 година.
Пламен Събев

Пламен Събев

Пламен Събев

2002-2004

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2002 година.

Найден Николов

Найден Николов

Найден Николов

2004-2013

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2004 година.

Юри Йоргов

Юри Йоргов

Юри Йоргов

2013-

Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2013 година.

Момчил Цветков

Момчил Цветков

Момчил Цветков

2017-2018
Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2017 година.
Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

2018-
Избран за председател на клуба на отчетно изборно събрание през 2018 година.