Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Get in Touch

Регионален клуб Шумен

Регионалният клуб в гр. Шумен е учреден в началото на 1998 год. Същият е първият съдебно регистриран клуб на НД "Традиция" – вписан с решение от 11.02.2003 год. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. В клуба членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

От края на 2003 год. Регионалният клон разполага със собствено помещение за клубната си дейност на бул. “Славянски” № 19 (в сутерена на Регионалната библиотека), което бе отремонтирано с личен труд и средства. Клубът бе официално открит на 18.12.2003 година от Кмета на Община Шумен г-н Веселин Златев. Клубното помещение е отворено всеки четвъртък след 18,00 ч. за посещение от клубни членове и симпатизанти.


Седалище:

Адрес:

9700 гр. Шумен ул. “Васил Левски” № 37

Email:

trad@abv.bg

Phone:

+(359)885 460932


Ръководство:

Управител

Стефан Стефанов
+(359)885 460932
s__tefa_n@abv.bg

Зам.управител

Тодор Чешмеджиев
+(359)888 303775
todor@telepol.com

Зам.управител

Надежда Николова
+(359)887 687452
nadezhda1964@abv.bg