„ На войнския състав на дивизията е поставена задача да превземе Османь пазарь. По сведенията, с които разполагаме, противникът се намира с неголеми сили около Яйла-кьой, на около 5 версти от Джумали-кьой.
Затова заповядвам на частите на дивизията да настъпят в две колони. Лява, под мое лично командванеот 41-и,43-и,44-и пехотни полкове, всички казюашки части, намиращи се в отряда, доннската конна 6 батарея и дивизионите от 1-а, 3-а, 6-а, батарея на 11-а артелерийска бригада.
Дясна, под началството на полковник Красовски, от 42-и пех полк, дружините на българското опълчение, ескадрона на Нарвския хусарски полк и дивизиона на 5-а батарея от 11-а пех арт бригада..“

На 12 януари идва нова заповед от главнокомандващия до дивизията, в която се упеменавало Османь пазарь да бъде превзет незабавно и ако е възможно, и Ески Джумая.г

Настъплението на дивизията започва на 13 февруари 1878 година към обед след като ген-лейт. Епнрот установил връзка с войските на ген.-майор Горшков, разположени в района на селата Ковачевец-Попово-Садина. Движението на отряда се забавя още при преминаването му през пропукващия се лед на реката при Джолюница, но въпреки всичко той се устремява твърдо към указаното му направление. На много места движението на войските се забавяло от липса на добри пътища, мостове, от дълбокия сняг и от времето, което русите употребявали за направа на добри переправи на своите войски.