Именно до тези патриоти, през славния април на 1876, е изпратено писмото, което днес е пред вас. Двадесетина думи, писани набързо от ръката на един велик мъж, апостол на Българската национална революция, вождът на легендарната Хвърковата чета Георги Бенковски. Подписано от него на датата 22 април 1876г. Накратко съобщаваики за избухналото въстание, той моли и да побързат за “да стане въстанието всеобщо”. За жалост, обаче, Шумен е град с един от най-силните и многобройни гарнизони в тази част на империята, наброяващ над 20 000 войника. Срещу евентуално излезлите срещу им стотина-двеста въстаника! Числен превес на силите, който би смазал безапелационно всеки опит за бунт. Храбро и безмислено... И все пак двадесетна човека се събират в горите над града, но по общо решение се приема да се разотидат по домовете и продължат да работят тайно за делото. Други от тях, на малки групи или по сами се придвижват към въстаналите райони, включвайки се в сраженията и саможертвата на героите, довела до Освобоителната война от 77/78г.

Братия,
Нуждата на застави преждевременно да въстанем. Да Ви расправям сега за нея няма нужда, но и Вий колкото са може побързайте, щото да стане въстанието всеобщо.
Панагюрище
22 Април 1876 г.
Ваш съмишленик
Г. Бенковски

Опигиналът се съхранява във фонда на РИМ Шумен

Но думите ми бяха за Писмото. Това малко късче хартия, пожълтяло от времето, изтъняло и окъсано от множеството ръце, предавали си го като светиня, и думите на него, тачени наравно с Евангелието днес са като един мост през вековете, свързващ ни с написалият го ипаднал за свободата Бенковски, както и всички смели мъже и жени дали живота си за свободата.Прочетете словата, докоснете се до историята, и се почувствайте част от онова славно и жестоко време.