На 10 януари 2016 година се навършват 25 години от учредяването в гр. София на Национално дружество “Традиция”. На 10.01.1991 год. в киносалона в Творческата база на МВР (настоящ Музей на МВР) в гр. София ул. „Лавеле” № 30 се събират 50 учредители - ентусиасти любители на историческите оръжия. Обстановката е тържествена, а настроението е приповдигнато. Целите на събранието е учредяване на сдружение са издирване, съхраняване и популяризиране на историческите оръжия и традициите на българската войска. Общото събрание с Председател полк. д-рТодор Предов взема единодушно следните решения: 1. Учредява Клуб „ТРАДИЦИЯ” като сдружение с нестопанска цел; 2. Приема представения проект за устав; 3. Клубният съвет да се състои от 7 члена, а Контролния съвет – от 3 лица, с мандат две години, но не повече от два последователни мандата; 4. Решава размера на членския внос; 5. Избира за Клубен съвет в състав: Председател Георги Маринов, Зам.-председател Христо Дерменджиев, Секретар Димитър Пенов и др. 6. Приема емблема – герб, представляващ изображение на лъв на фона на два кръстосани мечове, обхванато отстрани с лавров венец. Медиите широко отразяват събитието подчертвайки, че във времето на социална и нравствена криза в обществото, учредяването на Клуб „ТРАДИЦИЯ” е ярка патриотична проява, необходима за издигане на самочувствието ни като българи.

Сдружението „Национално дружество “Традиция” е доброволна неполитическа патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В момента клонове са регистрирани в 32 града в страната: София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Панагюрище, Копривщица, Нова Загора, Габрово, Трявна, Тетевен, Перник, Силистра, Добрич, Велики Преслав и др. Сдружението поддържа отлични контакти със сродни организации от Европейския съюз, чийто богат опит е особено полезен.

Проведеният през 2008 год. в гр. Ерфурт, Р Германия, Конгрес на Обединението на европейските военноисторически групи със седалище във Виена прие сдружението за редовен член. Генералната асамблея на Обединението на европейските военноисторически групи бе проведена на 22.10.2011 год. в гр. София в рамките на тържествата по случай 20 год. юбилей на НД „Традиция”.

Национално дружество “Традиция” e организатор на редица възстановки, свързани с националната история – най-вече на Арилското въстание и Руско-турската освободителна война: - “Първата пушка - 1876 год.” в гр. Копривщица; - „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета - 1876 год." на пристана на гр. Козлодуй; - “Защитата на Маньово бърдо – Панагюрище 1876 год.”; - “Защитата на Дряновския манастир - 1876 год.”; - „Освобождението на Търново от ген. Гурко - 1877 год.”; - „Защитата на Самарското знаме в боевете край Стара Загора – 1877 год.”; - „Капитулацията на Осман паша при Плевен - 1878 год.”; - „Защитата на Орлова гнездо – Шипка 1878 год.” традиционно през последните години през м. август.

Клон Шумен на „Национално дружество “Традиция” е учреден в средата на 1998 год. и в него членуват над тридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите оръжия и др. Заедно с Община Шумен клонът е организатор на най-голямата у нас масова историческа възстановка “Доблест и Слава” с чуждестранно участие, която се провежда традиционно на всеки две години. Същата пресъздава превземането през 1444 год. на Шуменската крепост от Обединените европейски сили, предвождани от полско-унгарския крал Владислав III Ягело и от унгарския пълководец Януш Хунияди. Първото издание на възстановката бе на 3.10.2004 год. През годините във възстановката взеха участие реконструкторски групи от Чехия, Унгария и Полша. Участниците надминаха двеста лица, а публиката - 10000. Последното пето издание на възстановката бе на 29.09.2013 год. в рамките на Националния събор „Доблест и слава” със средновековен лагер и занаяти. Членовете на Клон Шумен не само участват в организираните изброените по-горе възстановки от Национално дружество “Традиция”, но и сами организират такива: – „Освобождението на Търговище 1878 год.”; – „Освобождението на Шумен 1878 год.”; – „Вземането на решението от Княз Александър Батенберг да оглави Съединението на Княжество България и Източна Румелия, в Дъбовата кория край с. Мараш – 1885 год.”. Предвид близостта на гр. Шумен до старите български столици Плиска и Преслав членовете на Клон Шумен акцентират върху популяризиране на събития от средновековната ни история. В тази връзка са организирали и реализирали редица прояви: – исторически етюд - жива картина, посветен на княз Борис I, по случай откриването паметника му в Плиска на 02.05.2007 год.; – исторически етюд - жива картина, посветена на цар Симеон Велики, по случай откриването на паметната му плоча пред Златната църква в НИАР „Велики Преслав” на 27.05.2007 год.; – заснемане на 26.06.2008 год. на живи кадри със средновековна тематика в трийсетминутен документално-художествен исторически филм “”ГРАДОВЕ – ПОБРАТИМИ” за Шумен от руски киноекип от побратимения град Казан в състав: Продуцент Олег Суров, Режисьор акад. Людмила Усова и Оператор Вадим Юсов; – исторически етюд "Оттука започва България" пред ИМ с. Мадара на 27.06.2008 год. в подкрепа на избирането на Мадарския конник за глобален символ на България; – парад на бойните знамена пред Административната сграда на Община Шумен 06.05.2009 год. в чест на 130-годишнината от обявяването на Българската държавност; – исторически спектакъл „Седемте удара на барабана” във Военния клуб гр. Шумен на 06.05.2010 год.

Четвъртвековният юбилей на НД „ТРАДИЦИЯ” се празнува в цялата страна в населените места, където са създадени клонове на сдружението. Клон Шумен е обособил тържествата си в три етапа: I-ви етап - на 10 януари Дефиле на униформената дружина по бул. „Славянски” до пл. „България”; поднасяне на венец на Паметника на загиналите във войните на площад „Кристал” с пушечен салют; пушечен салют пред входа на Шуменската крепост и издигане на национален трибагреник на пилона на кулата. В празника участват и членове на НД „Традиция” клон Велики Преслав и Комитет „Възраждане” гр. Търговище (асоцииран член на Сдружението). II-ри етап – на 19 февруари пред паметника на В. Левски в Шумен; III-ти етап – на 3 март в ДКТ „В. Друмев”.