І. Изисквания за допускане до участие на български реконструктори:
1. С предимство като групови участници се ползват редовно отчетените членове на НД "Традиция" по заявки до 15 юли от Управителите на регионалните клонове и съгласуване с Организатора.
2. Индивидуално и групово участие на лица, които не са членове на НД "Традиция", е възможно след предварителна заявка (на е-mail: trad@abv.bg или на адрес 9700 Шумен ул. "Д. Войников" № 9-13 кантора 9) до 15 юли, съгласуване на реквизита и въоръжението им и потвърждаване от Организатора на включването им.
3. Българските реконструктори се включват само в османската армия, наброяваща не повече от 120 воини.
4. От Организатора на участниците се осигуряват нощувки на 18, 19 и 20 септември и хранене за времето от 18 до 20 септември, но не и транспортни разходи и хонорари.
5. Не се допускат до участие незастраховани за риска "злополука" от Организатора лица, поради което следва да предоставят предварително данни за това (трите имена и ЕГН) на електронен носител. 6. Не се допускат до участие неинструктирани лица за мерките за безопасност от представители на Организатора.
7. Не се допускат до участие непълнолетни лица.
8. Участниците се задължават да спазват сценария, строга дисциплина и безпрекословно да изпълняват разпорежданията на определените отговорни лица и на военачалника. При неспазване на дисциплината последните имат право да посочат и отстранят от строя или от проявата съответния участник.
9. Получилите на място реквизит и въоръжение отговарят материално за него и го връщат непосредствено след проявата на указаното място.
10. Участниците се настаняват от 10:00 до 12:00 ч. на 18 септември на Шуменското плато, след което се включват в тренировките, репетициите и съпътстващите прояви.

ІІ. Изисквания към облеклото и външния вид
1. Облеклото и външният вид на участниците трябва да са максимално идентични за пресъздавания исторически период (средата на ХV век).
2. Не се допускат участници с неадекватни аксесоари - съвременни войнишки обувки, войнишки колани с петолъчки и други предмети извън епохата на ХV век.
3. Шлемовете следва да са персийски (тюрбанен или мисюрка) или др. подходящ тип или чалма.
4. Ризниците следва да са халчести или плочести по възможност с апликации отпред и пояс с кожен обкован колан.
5. Панталоните трябва да са шалварен тип.
6. Лекото облекло е риза с елек.
7. Обувките са с формата на еминии или островърхи ботуши, в краен случай цървули.
8. Не се допускат разголени участници.
9. Не се допуска участие на лица със слънчеви очила или с очила с диоптър (ако някои участници имат проблеми със зрението следва да си поставят диоптрични лещи за проявата).
10. Не се допуска ползване на ръчни часовници, обици, ланци и др.
11. За предпочитане е участниците да са с брада или мустаци.

ІІІ. Изисквания към въоръжението
1. Ятагани, брадви и др. режещи оръжия се допускат само ако са реплики със затъпен режещ ръб с чело не по-малко от 2,5 мм.
2. Копия, алебарди и др. пробождащи оръжия, които ще се ползват в ръкопашния бой, се допускат само ако са реплики със затъпен връх или обезопасени по друг начин.
3. Щитовете следва да са здрави и надежни – украсени с метал, платно, кожа и други. Да не са боядисани с бял или жълт бронз, феролит и др.
4. Стрелите са незаострени дървени или тръстикови стебла без връх.

ІV. Правила за безопасност по време на сражението
1. Ятагани, копия, боздугани, алебарди и др. не се навеждат или изправят повече от 45 градуса напред.
Допуска се само "сечене и рязане", като се спазва посочения ъгъл.
2. Абсолютно е забранено мушкането. 3. По възможност да се атакува противника фронтално за да има видимост. При атака в тил да се предупреди с вик и да се внимава да не се нарани атакувания.
4. Да не се нанасят удари по незащитени части от тялото на противника.
5. Да се внимава за паднали и лежащи на земята участници.
6. Участници без необходимите предпазни средства (ризница, шлем и щит) да не се включват във фронталните атаки и двубои.
7. Задължително да се ползват защитни кожени ръкавици.
8. Забранява се употребява алкохол преди и по време на проявата.
9. Не трябва да се забравя, че зрителите наблюдават отстрани и битката трябва да изглежда истинска. Същевременно да се има предвид, че това е инсценизация (театър), а не борба на живот и смърт.