Новото настъпление на руските войски започва на 12 (24) януари. Турците се оттеглят без голяма съпротива, но издевателстват над българското население. Освободителите влезли в Омуртаг, а на 30 януари освободили Търговище. След три дни обаче било сключено примирието, с което военните действия между руските и турските войски били прекратени. Демаркационната линия била на 5 километра източно от град Търговище, по посока на Преслав. Временната гранична линия била разположена на двата бряга на р. Калайджи дере – реката, която минавала през средата на село Руец. От двете страни на граничната линия били поставени руски и турски патрули. Преминаването на границата без визи и съответен контрол било забранено. При опита за преминаване на границата без тези формалности били избити доста българи, които искали да отидат от Търговище в близките на Преслав села, за да проверят състоянието на къщите и стопанствата си.

Русите били вече близо до Преслав. Радостта била голяма, но положението не позволявало на преславци да изразят чувствата си. Страхувайки се от отмъщението на турците, те се криели в избени помещения и очаквали всеки момент нападение, защото до тях достигали страшни слухове за жестокостите на Сюлеймановата войска, на кърджалийски и черкезки орди. Българското население бягало. Пътища и пътеки се напълнили с хора, добитък, коли. Срещали се в горите загубени или захвърлени деца, които вървели без да знаят накъде, голи, гладни, с плач.

Преслав по онова време представлявал интерес за руските военачалници. Има документ от 19 (31)януари 1878 година от Началника на 11 пехотна дивизия до Началник-щаба на 13 армейски корпус полковник Караганов, завзел Търговище с три батальона, 3 оръдия и една сотня.

„А нашите разузнавачи, пише генерал Ернрот, ще се придвижат към Преслав, където по сведения е събрана голяма маса въоръжени хора и черкези. 11 армия се съсредоточи в Омуртаг, генерал Столетов се занимава с Котел. На 31 януари предполагам ще настъпим към Преслав.“

Как са се развили събитията по-нататък, не може да се говори с положителност. Идват на помощ документите. В старата църква (Възрожденската) на малка греда, върху която имало дърворезба, прибрана някога от Йордан Господинов, четем интересен надпис:

Дуни+Еню 1878 еунвари 19 Русия пристигна Преслава. Дядо Ради и Мичо. 114“.

Тези четирима преславци искали да увековечат голямото събитие – пристигането на русите в Преслав на 13 януари(31 януари по нов стил). Цифрата 114 навярно показва броя на руснаците.