През 2003 год. е извезано и осветено клубното знаме и е въведена клубната четническа униформа, която послужи за образец и на другите клонове в страната. Формирана бе униформената дружина, която взе участие в редица събития в града и в страната.

Клонът е един от най-мощните и организирани клонове на НД “Традиция”, сочен за пример с инициативността, активността и качеството на провежданите мероприятия. Признание за това бе и решението на Управителния съвет на сдружението Общото годишно събрание на НД “Традиция“ да се проведе през 2005 год. в гр. Шумен за пръв път извън столицата.

Поздравителен адрес Областна администрация Шумен
Поздравителен адрес Областна администрация Шумен

Друго важно направление от дейността е организирането и провеждането на исторически реконструкции, инсценизации и възстановки на бележити събития от Българската история.

Заедно с Община Шумен клонът е организатор на най-голямата у нас масова историческа възстановка “Доблест и Слава” с чуждестранно участие, която се провежда традиционно. Същата пресъздава превземането през 1444 год. на Шуменската крепост от Обединените европейски сили, предвождани от полско-унгарския крал Владислав III Ягело и от унгарския пълководец Януш Хунияди. Първото издание на възстановката бе през 2004 год. В следващите издания на възстановката (2006, 2007, 2011 и 2017 год.) взеха участие реконструкторски групи от Чехия, Унгария, Румъния, Полша и Турция. Участниците достигнаха двеста лица, а публиката – 10 000. Последното пето издание на възстановката бе на 23.09.2017 год. в рамките на Историческия фестивал „Доблест и слава” със средновековен лагер и занаяти.

Заедно с Община Шумен и Регионалния исторически музей клонът е организатор и на Националния средновековен събор „Магическата Мадара”, провеждан в НИАР „Мадара” от 2016 год. през м. юни на Еньовден.

Членовете на Клон Шумен не само участват в организираните изброени по-горе възстановки от Национално дружество “Традиция”, но и сами организират такива:
– „Освобождението на Търговище 1878 год.”;
– „Освобождението на Шумен 1878 год.”;
– „Вземането на решението от Княз Александър Батенберг да оглави Съединението на Княжество България и Източна Румелия, в Дъбовата кория край с. Мараш – 1885 год.”.
Предвид близостта на гр. Шумен до старите български столици Плиска и Преслав членовете на Клон Шумен акцентират върху популяризиране на събития от средновековната ни история. В тази връзка са организирани и реализирани редица прояви: – исторически етюд - жива картина, посветен на княз Борис I, по случай откриването паметника му в Плиска през 2007 год.;
– исторически етюд - жива картина, посветена на цар Симеон Велики, по случай откриването на паметната му плоча пред Златната църква в НИАР „Велики Преслав” през 2007 год.;
– заснемане през 2008 год. на живи кадри със средновековна тематика в трийсетминутен документално-художествен исторически филм “”ГРАДОВЕ – ПОБРАТИМИ” за Шумен от руски киноекип от побратимения град Казан в състав: Продуцент Олег Суров, Режисьор акад. Людмила Усова и Оператор Вадим Юсов;
– исторически етюд "Оттука започва България" пред ИМ с. Мадара през 2008 год. в подкрепа на избирането на Мадарския конник за глобален символ на България;
– парад на бойните знамена пред Административната сграда на Община Шумен през 2009 год. в чест на 130-годишнината от обявяването на Българската държавност;
– исторически спектакъл „Седемте удара на барабана” във Военния клуб гр. Шумен през 2010 год.;
– отпразнуване след 2015 год. на настъпването на Прабългарската Нова година на старото капище в НИАР „Мадара” на 22 декември.
Освен в страната клубните членове взеха участие в редица мероприятия в чужбина:
- през 2007 год. в юбилейното издание на историческата инсценизация „Звездите на Егер” в крепостта на гр. Егер, Унгария;
- през 2007 год. във възстановката на „Битката на тримата императори – Аустерлиц 1805” край гр. Славков, Чехия, като мамелюци (личната гвардия на император Наполеон III);
- през 2009 год. в Първото издание на Международния исторически фестивал „В името на розата” в гр. Ръшнов, Румъния, и в следващи издания;
- през 2012 год. в Рудолфинските празници в Замъка на гр. Брандис над Лабен, Чешка република;
- през 2017 год. в Международния историческия фестивал „Времена и епохи”, организиран в гр. Москва; - и др.

Поздравителен адрес Регионален исторически музей Шумен
Поздравителен адрес Регионален исторически музей Шумен

НД „ТРАДИЦИЯ” клон Шумен подготви през 2012 год. историческия спектакъл „Създатели на Българската държава” с цел популяризиране на българската история и най-вече на Първата Българска държава, чиито престолнини са в Шуменския регион. В него са представени исторически сцени със знаковите български владетели кан Кубрат, кан Аспарух, кан Тервел, кан Крум, кан Омуртаг, княз Борис I (Михаил) и цар Симеон Велики. Гласовете им са озвучени от актьорите Джоко Росич, Илия Раев, Иван Налбантов, Стефан Сотиров и Димитър Димитров и от Стилиян Стоянов и Йордан Йорданов. Сценарият и режисурата са дело на Стилиян Стоянов. Първото издание на спектакъла бе на 1 юни 2013 год. на организирания в НИАР „Плиска” Събор „Дни на предците – Плиска 2013”. На 3 ноември 2013 год. на фона на Голямата базилика в НИАР „Плиска” историческият спектакъл „Създатели на Българската държава” бе филмиран от „F2F Studio” гр. Пловдив. Филмът е с продуцент НД „ТРАДИЦИЯ” клон Шумен и е с продължителност 27 минути. През последващите години спектакълът е представян многократно при различни празници и исторически чествания в региона и в страната.

През изминалите 20 години членовете на Шуменския клон на НД „Традиция“, преодолявайки немалко трудности дадоха своя скромен принос в отбелязване и популяризиране на бележити събития от националната и регионалната история. Това ще продължи и занапред!

И както е гравирано на нашите саби „ С НАМИ БОГ“!