На 5 февруари т. г. се навършиха 20 години от създаването на Национално дружество “Традиция” клон Шумен.

Регионалният клон в гр. Шумен води началото си от Клуба на любителите на старинни оръжия “При Странджата” към Военния клуб гр. Шумен, учреден на 5 февруари 1998 год. За Председател е избран о. р. полк. доц. Станимир Станев (член на „Клуб за история на оръжието“ от 1987 год. и на НД „Традиция“ гр. София от 1993 год.), а за Секретар – подп. инж. Йордан Йорданов, началник на Военния клуб. Първата организирана проява е участие в първия у нас аукцион на старинни оръжия в гр. Шабла. През същата година в Шумен е създадено и Дружество на любители на историческите оръжия „Пиетро Берета“ с ръководител Красен Стефанов. През февруари 1999 год. във Военния клуб се извърши обединението на двата клуба в Регионален клон на НД “Традиция”. Първото организирано мероприятие на новия клуб е посещението през март 1999 год. на оръжейната сбирка на Георги Ръцев, експонирана в ТБ “Биохим” в гр. Велики Търново. От февруари 2003 год. регионалният клон с управител инж. Пламен Събев е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. Управители на клона последователно са: Красен Стефанов от 05.02.1999 год., Пламен Събев от 18.12.2001 год., Найден Николов от 10.02.2006 год., Юри Йоргов от 18.10.2013 год. и Момчил Цветков от 10.10.2017 год.

Поздравителен адрес Община Шумен
Поздравителен адрес Община Шумен

Сдружението „Национално дружество “Традиция” е доброволна неполитическа патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В момента клонове са регистрирани в 36 населени места в страната: София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Панагюрище, Копривщица, Нова Загора, Габрово, Трявна, Тетевен, Перник, Силистра, Добрич, Велики Преслав, Варна, Казанлък и др.

Сдружението поддържа отлични контакти със сродни организации от Европейския съюз, чийто богат опит е особено полезен. Проведеният през 2008 год. в гр. Ерфурт, Р Германия, Конгрес на Обединението на европейските военноисторически групи със седалище във Виена прие сдружението за редовен член. Генералната асамблея на Обединението на европейските военноисторически групи бе проведена на през 2011 год. в гр. София в рамките на тържествата по случай 20 год. юбилей на НД „Традиция”.

Национално дружество “Традиция” e организатор на редица възстановки, свързани с националната история – най-вече на Арилското въстание и Руско-турската освободителна война:
- “Първата пушка - 1876 год.” в гр. Копривщица;
- „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета - 1876 год." на пристана на гр. Козлодуй;
- “Защитата на Маньово бърдо – Панагюрище 1876 год.”;
- “Защитата на Дряновския манастир - 1876 год.”;
- „Освобождението на Търново от ген. Гурко - 1877 год.”;
- „Защитата на Самарското знаме в боевете край Стара Загора – 1877 год.”;
- „Капитулацията на Осман паша при Плевен - 1878 год.”;
- „Защитата на Орлово гнездо – Шипка 1878 год.” традиционно през последните години през м. август.

Поздравителен адрес Община Смядово
Поздравителен адрес Община Смядово

В Клон Шумен на „Национално дружество “Традиция” членуват над тридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите оръжия и др. Първоначално клубната дейност се свежда до изучаване на исторически оръжия и популяризирането им. За целта през 1999 год., 2000 год., 2002 год., 2003 год. и 2004 год. са организирани оръжейни изложби във Военния клуб, в Музея на Шуменския гарнизон и в Регионалния исторически музей. Организирани са и срещи за обмен и патриотични уроци в редица училища в Шумен и областта.