На 5 февруари т. г. се навършиха 20 години от създаването на Национално дружество “Традиция” клон Шумен.

Началото на дружеството в град Шумен е поставено на 5 февруари 1998 година. То тръгва като клуб на любителите на старинни исторически оръжия “При Странджата”. Създадено е едновременно и независимо от учреденото дружество „Традиция“ в град София. Негов пръв председател е Станимир Станев, днес вече професор в Шуменския университет. На 4 февруари 1999 година във Военния клуб гр. Шумен се провежда събрание на клуба, на което е взето решение за присъединяването му към Национално дружество “Традиция” и за председател е избран Красен Стефанов, а за секретар – подп. инж. Йордан Йорданов. Първата изява на клуба е откриването на оръжейна изложба на 6 май във Военния клуб гр. Шумен, в чест на Деня на храбростта (Гергьовден).

Пресконференция БТА Шумен
Пресконференция БТА Шумен

„Най-важни за съществуването на клуба са децата. Информацията, която ние представяме е най-достъпна за тях. Когато сме с униформи, с различни оръжия - това ги впечатлява и остава в тях като отпечатък“, каза председателят на клуба Момчил Цветков.
„Няма бъдеще този, който няма история“, допълни Пламен Събев. Той посочи, че регионът и градът има с какво да се похвалят пред младите поколения.
„Ние започнахме с открити уроци, а после преминахме и на реконструкции“, разказа повече за развитието на клуба той. „Така по нагледен начин може да представим какво се е случвало в миналото. Това е много интересно и се приема от всички много добре. За младите това е интересно, тъй като няма къде да го видят“.
„Младите стъпват на раменете на герои, а те - не ги познават“, заяви професор Станев.

Пресконференция БТА Шумен
Пресконференция БТА Шумен

В шуменския клуб членуват около 35 колекционери , реставратори и притежатели на старинни оръжия, представяни на изложби, участвали са в срещи за обмен, изнасяли са исторически уроци в шуменски училища.
Клонът е един от най-мощните и организирани клонове на НД “Традиция”, сочен за пример с инициативността, активността и качеството на провежданите мероприятия. Признание за това бе и решението на Управителния съвет на сдружението Общото годишно събрание на НД “Традиция“ да се проведе през 2005 год. в гр. Шумен за пръв път извън столицата.